Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w GłubczycachMEN WarszawaMRiRW WarszawaCDR BrwinówCKE WarszawaOKE WrocławKO Opole
Kontakt

[Rozmiar: 2451131 bajtów]
ZSCKR w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Sekretariat: tel./ fax: 077 485-30-11
Księgowość: tel. 077 485-28-85
adres e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Powrót do strony głównej
Szkoły wchodzące w skład
ZSCKR w Głubczycach
Technikum
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Szkoła Policealna
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Głubczycach

Aktualności

Sekretariat

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja

Przetargi i ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Internat

Biblioteka

Pedagog szkolny

Rada Rodziców

Samorząd Szkolny

Zespół d/s przeciwdziałania agresji w szkole

Statut szkoły


Historia szkoły

Patron

Osiągnięcia

Galeria "Rolniczaka"

Absolwenci


Szkolny Doradca Zawodowy

Bank Doradztwa Zawodowego

Niezbędnik gimnazjalisty

Pobierz dokument


Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Praktyki

Stypendia

Informacje o klasach

Materiały egzaminacyjne
i informacje z poszczególnych przedmiotów

Dla maturzystów

Konkursy

Koła zainteresowań

Sport


Organizacja roku szkolnego

Informacje

Awans zawodowy

Matury

Egzamin z przygotowania zawodowego

Przydatne linki


Plan zjazdów

Terminy egzaminów

Informacje


Informacje


Informacje


Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych


Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski


Zobacz


[Rozmiar: 23174 bajtów]

bip

[Rozmiar: 542052 bajtów]

[Rozmiar: 23174 bajtów]

[Rozmiar: 17242 bajtów]

Baza dydaktyczna


[Rozmiar: 1296298 bajtów]

[Rozmiar: 1501442 bajtów]

[Rozmiar: 1459267 bajtów]

[Rozmiar: 1304651 bajtów]

[Rozmiar: 795291 bajtów]

[Rozmiar: 1476314 bajtów]

[Rozmiar: 1334195 bajtów]

[Rozmiar: 1471672 bajtów]

[Rozmiar: 336549 bajtów]

[Rozmiar: 1386967 bajtów]

[Rozmiar: 1440813 bajtów]

Szkoła Policealna

[Rozmiar: 18431 bajtów]

Kierownik Szkoły Policealnej
mgr inż. Zofia Bancala

Kierunki kształcenia

- Szkoła Policealna zawód - technik agrobiznesu (4 semestry)
- Szkoła Policealna zawód - technik rolnik (4 semestry)

Zawód: technik agrobiznesu

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:
- zarządzania firmą i marketingu w agrobiznesie,
- przetwórstwa spożywczego i produkcji surowców żywnościowych,
- przygotowania biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej,

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł:
- prowadzić firmę lub zdobyć zatrudnienie w przedsiębiorstwach obsługujących
rolnictwo i funkcjonujących na obszarach wiejskich,

Zawód: technik rolnik

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:
- organizacji prac związanych z hodowlą i produkcją roślin w gospodarstwach rolnych,
- technologii uprawy roślin oraz terminu ich zbioru,
- płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych,
- projektowania oraz zakładania pól hodowlanych wg określonych zasad,
- zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą gleby,

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł:
- pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych
z produkcją rolniczą,
- być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej,
- samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić
własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo
ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).
- uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedzicznie
oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,

Warunki przyjęcia

[Rozmiar: 18431 bajtów]
Składanie podań przez słuchaczy

01 czerwca 2012 r.- 28 września 2012 r. (14 lutego 2013 r.)Wymagane dokumenty

- 2 zdjęcia
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- podanie

pobierz podanie - technik rolnik

pobierz podanie - technik agrobiznesu


Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ZSCKR w Głubczycach prowadzi nabór do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych w zawodzie technik rolnik. Nauka będzie odbywać się w systemie zaocznym przez 8 semestrów. Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 14.02.2013 r. Pierwszy zjazd zaplanowano 15-16.02.2013 r. O szczegóły rekrutacji proszę pytać w sekretariacie szkoły.

Szkolne Plany Nauczania na rok 2012/2013


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
szkoła policealna zawód technik rolnik semestr III i IV

Lp.Zajęcia edukacyjneIIIIIIIVRazem
1Produkcja roślinna34343434136
2Produkcja zwierzęca30313131123
3Mechanizacja rolnictwa181818--54
4Przepisy ruchu drogowego1515----30
5Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie27272728109
6Zajęcia praktyczne50504049189
7Specjalizacja----212041
8Razem174175171162682

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
szkoła policealna zawód technik agrobiznesu

Lp.Zajęcia edukacyjneIIIIIIIVRazem
1Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych1616161664
2Podstawy przetwórstwa spożywczego1711141355
3podstawy ekonomii2018----38
4Elementy rachunkowości2014202478
5Wybrane zagadnienia prawne18------18
6Technika biurowa i komputerowa--25202065
7Przepisy ruchu drogowego18------18
8Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej1818----36
9Ekonomika agrobiznesu2322232492
10Język angielski w agrobiznesie999936
11Marketing w agrobiznesie--12101638
12Zarządzanie firmą117101442
13Przedsiębiorczość--1818--36
14Przedmiot specjalizacyjny----303464
15Razem170170170170680


Opiekunowie poszczególnych semestrów

[Rozmiar: 18431 bajtów] Szkoła Policealna - zawód technik rolnik

Semestr III - mgr Aneta WitkowskaLista nauczycieli uczących w Szkole Policealnej

[Rozmiar: 18431 bajtów]

dr inż. Antosz Iwona - nauczyciel dyplomowany - podstawy ekonomii,
zarządzanie firmą, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie,
wybrane zagadnienia prawne,

mgr inż. Bancala Edward - nauczyciel dyplomowany - produkcja roślinna,
ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem,

mgr inż. Bancala Zofia - nauczyciel dyplomowany - produkcja roślinna,
podstawy przetwórstwa spożywczego,

mgr inż. Borowska Maria - nauczyciel dyplomowany - produkcja
roślinna, przedmiot specjalizacyjny - rolnictwo ekologiczne,

mgr inż. Dudasz-Jakubczyńska Aneta - nauczyciel dyplomowany - produkcja
zwierzęca, produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych,

mgr inż. Hryckiewicz Genowefa - nauczyciel dyplomowany - produkcja zwierzęca,

mgr Kosiorowski Grzegorz - nauczyciel dyplomowany - technika pracy biurowej
i komputerowej, podstawy ekonomii,

mgr Myszakowska-Connor Helena - nauczyciel dyplomowany - język angielski,

mgr inż. Rak Elżbieta - nauczyciel mianowany - przepisy ruchu drogowego,
produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych,

dr Szymczyna Arkadiusz - nauczyciel dyplomowany - technika pracy biurowej
i komputerowej, przedmiot specjalizacyjny - technika w gospodarce żywnościowej,

mgr Witek Arkadiusz - nauczyciel mianowany -język angielski w agrobiznesie,

mgr Witkowska Aneta - nauczyciel dyplomowany - ekonomika agrobiznesu,
elementy rachunkowości, marketing w agrobiznesie, ekonomika i zarządzanie
przedsiębiorstwem w agrobiznesie,

mgr inż. Wysocka Ewa - nauczyciel dyplomowany - podstawy przetwórstwa
spożywczego,

mgr Zielińska Justyna - nauczyciel mianowany - podstawy przedsiębiorczości,

mgr inż. Tomasz Seń - nauczyciel mianowany - mechanizacja rolnictwa,

mgr Irena Myczewska - nauczyciel dyplomowany - wybrane zagadnienia
z psychologii społecznej,


Praktyka zawodowa

[Rozmiar: 18431 bajtów] Szkoła Policealna - zawód technik agrobiznesu

Semestr II - 3 tygodnie
Semestr III - 3 tygodnie


Szkoła Policealna - zawód technik rolnik

Semestr II - 4 tygodnie
Semestr III - 4 tygodnie


Biblioteka szkolna

[Rozmiar: 18431 bajtów]

Opiekun biblioteki - mgr Anna HyżySłuchaczom Szkoły Policealnej udostępnia się bibliotekę szkolną w czasie planowanych zjazdów w piątek od godz. 15.30-17.30


Terminy egzaminów

Terminy egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 2013r.

17 czerwca 2013r. godz.12.00 - etap pisemny
18- 21 czerwca 2013r. - etap praktyczny - OKE ustali terminy dla poszczególnych zawodów

Uwaga !!!

Na egzamin należy zgłosić się na 30 min przed jego rozpoczęciem
z dowodem tożsamości


1. Etap pisemny 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny od 18 do 21 czerwca 2013 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 30 sierpnia 2013 r.